« Tagasi

Nursi sauna müük

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nursi koolimaa
katastriüksusel 69701:002:0067 asuva Nursi sauna likvideerimiseks ja
materjali müügiks alghinnaga 2000 eurot. Saun tuleb teisaldada koos
vundamendi utiliseerimisega ja maapinna heakorrastamisega 31. maiks 2018.
Materjali ostuhind tuleb tasuda enne sauna teisaldamist hiljemalt 15. novembriks 2017.

Konkursist osavõtjal esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2017 avaldus, mis
sisaldab pakkuja nime ja kontaktandmeid ning sõnadega ja numbritega
kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat.


Osavõtutasu 5 eurot ning tagatisraha 200 eurot tasuda valla kassasse või
Rõuge Vallavalitsuse arvelduskontole EE231010402006965009. Tagatisraha
arvestatakse konkursi võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele
tagatisraha tagastatakse.

Info telefonil 517 6261 (vallavanem Tiit Toots)