« Tagasi

Hoonestusõiguse konkursi teade ettevõtjatele

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi Rõuge vallas Handimiku külas asuvale Tehnika tn 16 katastriüksusele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pindala 2513 m2, sihtotstarve 95% tootmismaa ja 5% ärimaa. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 9.90 eurot (2,5% maa maksustamishinnast).

Nimetatud maa-alale on kehtestatud detailplaneering, millega saab tutvuda vallamajas.

Hoonestusõiguse omandajal lasub kohustus peale hoonestusõiguse lepingu sõlmimist viie aasta jooksul valmis ehitada ja saada kasutusluba tootmishoonele. Hoonestaja peab olema nõus isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi kasuks alajaama rajamiseks asendiplaanil toodud asukohta. Alajaamale vajamineva maa suurus on ca 90 m2. Hoonestaja kohuseks jääb mahasõidutee ehitamine ja elektriga liitumine. Vee ja kanalisatsiooni ühendused on välja ehitatud kinnistu piirini, sealt trasside edasi rajamise kohustus on hoonestajal. Kui hoonestusõiguse omandaja täidab ehituskohustuse, on hoonestusõiguse omandajal õigus kinnistu välja osta hinnaga 0,1 eurot/ m2 või jätkata hoonestusõigusega tähtajaga 36 aastat. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust koormata hüpoteegiga. Hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga on vajalik kinnistuomaniku notariaalselt tõestatud nõusolek.

 

Pakkumine tuleb esitada vastavalt kinnitatud avalduse vormile.

Pakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse kontole

EE231010402006965009 SEB pank või EE662200221019920141 Swedbank.

Avaldus tuleb esitada Rõuge Vallavalitsusele hiljemalt 04. augustiks 2017 kella 14.00-ks.

 

ASUKOHASKEEM JA KONKURSI AVALDUS:

Tehnika tn 16 asukohaskeem

Hoonestusõiguse konkursi avaldus.docx

 

Lisainfo Tiit Toots tel 517 6261