« Tagasi

Volikogu istung toimub 19. detsembril 2017 Mõniste Rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub  teisipäeval,
19. detsembril 2017 kell 15:00 Mõniste Rahvamajas,
mis asub aadressil Võru maakond, Rõuge vald, Kuutsi küla.

Päevakorra projekt:
1. Misso valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve
Ettekandja Misso Vallavalitsuse pearaamatupidaja Tiia Kukk
2. Haanja valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve
Ettekandja Haanja Vallavalitsuse pearaamatupidaja Tiina Kahr
3. Rõuge valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse finantsjuht Palmi Mägi
4. Varstu valla 2017. aasta teine lisaeelarve
Ettekandja Varstu Vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaja Juhanson
5. Mõniste valla 2017. aasta teine lisaeelarve
Ettekandja Mõniste Vallavalitsuse pearaamatupidaja Jane Liiv
6. Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Tiia Zuppur
7.  Rõuge valla 2018. a maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk
8. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Mariliis Raidma
9. Rõuge valla eelarvest väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest maksmise kord
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Mariliis Raidma
10. Misso Vallavolikogu 29. novembri 2007. a määruse nr 13 "Misso raamatukogu põhimääruse kinnitamine" muutmine
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk
11. Mittetulundusühingus Eesti Mõisakoolide Ühendus osalemine
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu liige  Sirje Pärnapuu
12. Esindajate nimetamine Rõuge valla üldhariduskoolide hoolekogudesse
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk