« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 30. jaanuaril 2018 Rõuge koolimajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval,

30. jaanuaril 2018 kell 16.00 Rõuge koolimajas

Päevakorra projekt:

1.     Kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise liidu liikmeks astumine/mitte astumine ja Rõuge valla esindajate nimetamine liidu üldkoosolekule ja volikogusse

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk, kaasettekandja Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast

2.     Rõuge valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine

Ettekandja haridusspetsialist Liili Maran

3.     Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja lastekaitsespetsialist Merle Piiskop

4.     Rõuge valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine

Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

5.     Rõuge valla osalemine projektis „Kodud tuleohutuks"

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

6.     Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER  kaasfinantseerimine 2018. aastal

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

7.     Maakonna sümbolite kasutamise korraldamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

8.     Rõuge alevikus Rahu tn 7 kinnistu müük

Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

9.     Valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

10.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

11.  Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine

Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

12.  Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13.  Volikogu esimehele töötasu määramine

Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

14.  Volikogu revisjonikomisjoni 2018. a tööplaani teatavaks tegemine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Ain Pajo

15.  Haanja valla aukodaniku nimetamine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

16.  Mõniste valla aukodaniku nimetamine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

17.  Rõuge valla aukodaniku nimetamine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

18.  Rõuge valla elutöö preemia määramine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

19.  Varstu valla vapimärgi andmine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

20.  Vallavanema info

Volikogu otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50159

Volikogu määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50157