Volikogu revisjonikomisjoni koosolek 26.03.2018

Volikogu revisjonikoosoleku koosolek toimub esmaspäeval, 26. märtsil 2018 kell 15.00 Andri-Peedo talus

 

Päevakord:

1. Kitsetallede eluoluga tutvumine
​2. 2017. aasta revisjoni vahekokkuvõte
3. 2018. aasta eelarve arutamine
4. Jooksvad küsimused