Mootorsaanidel liiklemisest ja sellega seonduvatest probleemidest

Käesolev talv on olnud väga tore ja lund on piisavalt. Seetõttu on palju ka mootorsaanidel sõitjaid ja talvepäevade nautijaid. Kahjuks ei austa kõik saanimehed ja -naised reegleid, mis on kehtestatud selleks, et oleks kaitstud maaomanike õigused ja vara. Nimelt on jälle täheldatud mitmel pool mootorsaanidel lõbusõidutegijate omavoli. Sõidetakse ilma loata võõrastel maadel, sealjuures lõhkudes nii karjaaedu kui ka metsaistandikke. Tekitatakse maanteedest ülesõiduga teedele ohtlikke lumevalle.

Lugupeetavad mootorsaanide kasutajad, kui te peaksite neid ridu lugema, siis arvestage, et ei ole olemas maid ja metsi, mis ei kuulu kellelegi. Igal maalapil on omanik, kes on sellesse investeerinud ja istutanud sinna võib-olla puutaimekesi, pannud maha maasikakile ning taimed istutanud, ehitanud lammastele tara jne. Te peate enne oma sõite uurima, kus lubatakse sõita ja kus mitte!

Loomulikult on hoolimatute jaoks olemas ka seadusepügalad ja siinkohal tuletaksin neid ka meelde neile, kes ehk veel ei tea. Nimelt on liiklusseaduses sätestatud maastikusõidukite (mootorsaan on liiklusseaduse mõistes maastikusõiduk) liiklemise kord. Toon siinkohal välja ainult paar seaduses sätestatud mõtet. Maastikul, välja arvatud ranna ja kalda piiranguvööndis, võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Ranna ja kalda piiranguvööndis võib maastikusõidukiga sõita ning parkida looduskaitseseaduses sätestatud korras. Nende ja paljude teiste nõuete eiramise eest on ette nähtud ka karistused, kui muu ei aita.

Nendele maaomanikele, kellele saanisõitjad kahju tekitavad ja teie õigusi millekski ei pea, tahan soovitada, et vajadusel pöörduge julgesti ja koheselt rikkumist märgates politsei poole. Politsei ongi meil selleks, et korrarikkujaid tuvastada ja neid õigele teele juhtida.

Meeldivat talve lõppu ja peagi saabuvat kevadet kõigile!

Raul Ermel
Korrakaitsekomisjoni esimees