Üldinfo

  • Rõuge vald paikneb Võru maakonna kesk- ja lõunaosas looduskaunil alal, piirnedes lõunast Lätiga; Venemaaga jookseb piir kokku Parmu ja Kivioru külas.
  • Rõuge valla loodust ja maastikku hinnatakse kõrgelt, mistõttu on sel piirkonnal oluline koht Võrumaa puhke-, talispordi- ja turismiketis. Siia on loodud ka võrdlemisi palju looduskaitsealasid. Suurim neist on Haanja looduspark, mis hõlmab Rõuge valla territooriumist 18%. 
  • Vallas on kolm alevikku: Rõuge, Varstu ja Misso alevik. Küladest on elanike arvu poolest suurimad Saru küla, Mõniste küla, Ruusmäe küla, Nursi küla, Viitina küla ja Haanja küla.Kokku on vallas 274 küla.
  • Valla pindala on 933,2 km2 ehk 93 322 ha, sh on põllumaad 18 246 ha, rohumaad 8246 ha ja metsamaad 53 713 ha.
  • Rahvastikuregistri andmetel elab Rõuge vallas 5518 elanikku (24.05.2018 seis), neist ligi tuhat elab kolmes valla alevikus.

Rõuge valla asukoht