Tervisetunnid

Hea Rõuge valla elanik!

 

Meie valla tervisetundide programm kutsub sind oma tervisekäitumist jälgima ning seda ühise eesmärgi nimel üles tähendama.

Programmi mõte on koguda kokku kõik rõugelaste tervist toetavad head teod algava hooaja jooksul. Selleks tuleb sul täita oma tervisekäitumise päevikut kas veebis või paberil. Loeme kokku kõigi poolt ülesmärgitud tegevused ja arvutame need tervisetundideks. Kui saame kokku 20 000 tervisetundi (10 000 eelmisest hooajast seemneks + 10 000 tänavusest hooajast juurde kasvatada), siis viib Rõuge vald täide ühe meie ühise soovi väärtusega 5000 eurot. See, milline hea mõte teoks saab, sõltub igast vallakodanikust - kõigepealt tuleb head mõtted lauale laduda ja seejärel tervisetunde kogudes oma lemmikut toetada.

Kes saavad programmis osaleda?

Tervisetunde saavad koguda kõik Rõuge inimesed lastest eakateni.

Kuidas tervisetunde lugeda?

Võta kas iga päev või korra nädalas aega, et märkida üles, mida kasulikku vahepeal enda heaks teinud oled. Päeviku täitmine käib peamiselt sinu enda südametunnistuse põhjal, kuid palume üles märkida vaid need tegevused, mis kestavad vähemalt pool tundi. Mõnede tegevuste juures see muidugi ei kehti – need tunned sa ära, kui valikute nimekirja vaatad. Vaata allpoolt täpsemalt, millised tegevused päevikusse kanda.

Kui täidad päevikut veebis, siis mine lihtsalt aadressile http://tervis.rauge.ee ning täida seal vajalikud väljad oma andmetega.

Kui sulle sobib paremini päevikut paberil täita, siis selle leiad kõigist valla kauplustest, raamatukogudest, koolist, rahvamajast, vallamajast, noortekeskusest, tervisekeskusest jm. Selle saab ka alla laadida ja välja printida siithttp://tiny.cc/tervisetunnipaevik. Kanna tabelisse kuupäevad ning tegevused koos kestusega. Kui tabel saab täis, vii see lähimasse raamatukokku või toimeta vallamajja.

Kuidas selgitatakse välja valla elanike poolt soovitud terviseobjekt?

Kuni 30.septembrini said kõik Rõuge valla elanikud esitada oma terviseobjektide ettepanekuid. Nõuded ettepanekutele olid:

kogukonna heaolu ja tervist toetav;

käegakatsutav ja ajas püsiv (ehitis, rajatis, objekt);

5000 euro eest teostatav;

avalikus ruumis ja kõigile kättesaadav.

Nõuetele vastavaid ettepanekuid oli 5: takistusrada ala-Rõugesse, skatepargi arendus, kiiged külakeskustesse, kurekõnnirada ja kätevann Ööbikuorgu, discgolfi rada Rõuge parki.

Tervisetundide sissekandmisel tuleb teha valik, millise objekti poolt oma tervisetunnid soovid anda. Kui 20 000 tervisetundi on koos, siis loetakse üle objektidele antud tunnid ning enim tunde kogunud objekti asub vald rajama.

Tunde saab kirja panna tervisepäevikusse, mille leiab meie valla avalikest asutustest (kauplused, raamatukogud, kool, tervisekeskus, noortekeskus jne) või internetist aadressilt

http://tervis.rauge.ee/


Millised tegevused kirja panna?

Tervisetundide tegevused on jaotatud kolme suurde gruppi:

füüsilist tervist toetavad tegevused

vaimset rahulolu toetavad tegevused

sotsiaalset heaolu toetavad tegevused

Kõigi kategooriate tegevused on võrdväärselt olulised sinu tervisele ja väärivad ülesmärkimist. Ajas mõõdetavate tegevuste puhul märgi üles need, mis kestavad vähemalt pool tundi.

Enamuse füüsiliste tegevuste puhul saab märkida päevikusse tegevuse ajalise kestvuse poole tunnise täpsusega, välja arvatud hommikvõimlemine, võistlustel osalemine ja pahedest loobumine, nende puhul tuleb tervisetundide hulgaks märkida 1.

Füüsilist tervist toetavad tegevused on:

 • käimine, kepikõnd (kood F1)

 • jooksmine (F2)

 • suusatamine (F3)

 • rattasõit (F4)

 • ujumine, vesivõimlemine (F5)

 • tantsimine (F6)

 • võimlemine, aeroobika, pilates jms (F7)

 • golf (F8)

 • uisutamine, jäähoki (F9)

 • maadlus, judo, võitluskunstid (F11)

 • hommikvõimlemine (F12) - märgi iga kord ajaks 1

 • füüsiline töövärskes õhus (nt puude lõhkumine, maa kaevamine, heinategu jms) (F13)

 • muu mõnus füüsiline tegevus (F14) - kui ei leia loetelust sobivat tegevust, siis vali see

 • võistlustel osalemine (F15)  - võistlustel osalemine väärib erilist tähelepanu, sest näitab, et oled olnud oma tegevuses järjekindel ja valmis end proovile panema. Märgi võistlustel osalemine päevikusse nii: spordiala ja tegevuseks kulunud aeg ning lisaks ka F15 ja ajaks 1.

 • pahedest loobumine: alko, tubakas, narko, ülekilod  (F16) - kui oled jagu saanud mõnest pahest, siis märgi see tabelisse ajaga 1. Seda tegevust saad märkida ainult 1 kord programmi jooksul, siis kui oled oma eesmärgi saavutanud. Kui oled loobunud mitmest pahest, siis märgi need eraldi kordadena. Näiteks novembris jätsid maha suitsetamise ja jaanuariks said lahti liigsetest kilodest, siis märgid mõlema saavutuse kohta eraldi F16 ja ajaks 1.

 • kergejõustik (F30)

 • raskejõustik (F31)

 • jalgpall (F32)

 • korvpall (F33)

 • võrkpall (F34)

 • tennis (F35)

 • rulasõit, rulluisutamine, bmx jms (F35)

 • ratsutamine (F37)

 • invasport (F38)

Vaimset rahulolu toetavad tegevused aitavad hoida keha ja vaimu tasakaalu ning vältida stressi. Kuigi meele aitavad erksana hoida kõik toredad tegevused ja hobid, teatris ja kontserdil käimine ja sõpradega koos olemine, siis päris kõike seda tervisetundidesse panna ei õnnestu. Vaimset rahulolu pakkuvaid tegevusi on raske piiritleda, seetõttu võtame tervisetundide kogumisel arvesse vaid need tegevused, mille puhul oled teadlikult keskendunud iseendaga olemisele ja lõõgastumisele. Tegevused saab märkida ajalise kestvuse järgi.

Vaimset rahulolu toetavad tegevused on:

 • jooga (V17)

 • mediteerimine  (V18)

 • seenel, marjul, kalal, jahil, matkal käimine (V19)

 • muu tegevus vaimse tervise edendamiseks ja parandamiseks (V20) - kui ei leia loetelust sobivat tegevust, siis vali see

 • matkamine (V39)

Sotsiaalne healolu on väga oluline osa heast tervisest aga tihti alahinnatud. Hea enestunde jaoks on vaja toetavat pere, häis sõpru ja turvalist elukeskkonda. Üksindus, mure ja hirm segavad õnnelik ja terve olemast. Ka sotsiaalset heaolu on raske piiritleda, seetõttu oleme seadnud käesolevas programmis prioriteediks tegevused,  mis aitavad suurendada kogukonna turvalisust ja ühtekuuluvustunnet. Neid tegevusi ei saa mõõta ajas, seetõttu märgi aja lahtrisse 1. Kasuta tegevuste märkimisel südametunnistust ja ära alahinda oma heategusid!

Sotsiaalset heaolu parandavad tegevused on:

 • heategu kogukonnale, nt üksiku memme-taadi aitamine, avaliku ruumi korrastamine jms (S21)

 • märkamine ja/või sekkumine norimisse, kiusamisse (S22)

 • märkamine ja/või sekkumine heakorra rikkumisse või teise probleemsesse olukorda (S23)

 • elupäästmine (õnnetusjuhtumi korral) (S24)

 • terviseürituste korraldamine kogukonnale (S25)

 • muu tegevus enda ja kogukonna heaolu suurendamiseks (S26) - kui ei leia loetelust sobivat tegevust, siis vali see

 • doonorlus (S29)

Tervisetundide väärtused tegevuste puhul, mis ei ole ajas mõõdetavad (nende puhul märgib täitja päevikusse tundide hulgaks 1, teisendamine toimub andmebaasis)

 

tegevus

tervisetunde

hommikvõimlemine

1

võistlustel osalemine

10

pahedest loobumine - alko, tubakas, narko, ülekilod (saab märkida 1 kord aasta jooksul peale pahest loobumist)

25

heategu kogukonnale, nt üksiku memme-taadi aitamine, avaliku ruumi korrastamine jms

10

märkamine ja/või sekkumine norimisse, kiusamisse

10

märkamine ja/või sekkumine heakorra rikkumisse või teise probleemsesse olukorda

10

elupäästmine (õnnetusjuhtumi korral)

100

terviseürituste korraldamine kogukonnale

20

muu tegevus enda ja kogukonna heaolu suurendamiseks

10

doonorlus

25