Tervisenõukogu

Tervisenõukogu on vallavanema poolt kokku kutsutud tervise valdkonna nõuandev kogu. Tervisenõukogu eesmärk on aidata kaasa sellele, et Rõuge inimesed oleksid terved ja tervena elatud eluiga pikeneks. Tervisenõukogu on paikkonna tervisevõrgustiku sõlmpunkt, mis kaasates kõiki tervise osapooli ja huvigruppe, suunab tervise valdkonna arenguid vallas, edendab tervise teadlikkust ja võimendab seda kõikidel tasanditel.

 

2015.aasta tegevuskava

 

Tervisenõukogu liikmed:

Nimi E-post Telefon
Kadri Kangro (esinaine) kadrikangro@hotmail.com +372 510 7487
Karel Saarna karel@rauge.ee  
Kätlin Pilt katlin.pilt@gmail.com  
Viivika Nagel viff28@gmail.com  
Heino Pall heinopall@hot.ee  
Anne Sulg annesulg@hot.ee  
Liivika Koobakene liivika.koobakene@gmail.com  

 

Tervisenõukogu memod:

Memo Teemad

Nr 10 koosolek 09.04.2015

Tervisedenduse alane koostöö Haanja vallaga. TN-i juurde juriidilise keha loomine. Tegevuskava tegevuste hetkeseis. TNi sisehindamine (6 kuud). Koostööst kodanikega.
Nr 9 koosolek 12.03.2015 Seksuaaltervise edendamisest paikkonnas. Rõuge tervisemessi korraldamine.
Nr 8. koosolek 12.2.2015 Koostöö Rõuge Avatud Noortekeskusega. 2015.a tegevuste korraldamine.
Nr 7. perioodi kokkuvõte jaanuar 2015 Kohtumine kooli tervisenõukoguga. Esmatasandi tervisekeskuse arendamise töörühmas osalemine. Projekt „Hooliv kogukond".
Nr 6. koosolek 18.1.2014 TN 2015 tegevusplaani kinnitamine. Kodukord. Ettepanek koosseisu täiendamiseks. Koolituste info.
Nr 5.  perioodi kokkuvõte detsember 2014  Tervisenõuannete avaldamise alustamine valla infolehes. TN veebilehe avamine.

Nr 4. koosolek 11.12.2014

TN 2015 tegevusplaani koostamine
NR 3. avatud koosolek 3.12.2014. TN roll KOVis. Rõuge tervisevõrgustik.
NR 2. perioodi kokkuvõte november 2014. Rõuge meeste tervise päev. Osalemine seminaril „ Norra kohalike omavalitsuste kogemused elanikkonna tervist toetava keskkonna kujundamisel". Lasteaia basseini vee kvaliteet.
NR 1. koosolek 29.10.2014. Tervisenõukogu olemuse ja võimaluste tutvustamine. Tervisenõukogu eesmärgid ja funktsioon.  Esimehe valimine.