Sotsiaalosakonnas teostatavad toimingud

 • Sotsiaalnõustamine
 • Toimetulekutoetuse maksmine
 • Sotsiaaltoetuste maksmine
 • Hooldajatoetuse maksmine
 • Sotsiaalteenuste osutamine
 • Eestkoste seadmine
 • Laste ja lastega perede hoolekande korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine
 • Eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine
 • Koduteenuste osutamine
 • Hooldekodusse paigutamine
 • Sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine