Sümboolika

 

Rõuge valla uus sümboolika kinnitati 21.10.2017

 

Vapi­ kirjeldus:­­Valgel­ kilbil­ kumerlõikes ­jalus,­
mille­ valge ­lainelõikes ­poom ­jagab ­roheliseks ­ja­
siniseks ­väljaks.­Jaluse ­kohal­ on ­kolm­ rohelist­
kuuske.­

 

 

Lipu­ kirjeldus:­­ Valgel ­väljal­ kumerlõikes ­jalus,­
mille­ valge ­lainelõikes­ poom ­jagab­ roheliseks ­ja­
siniseks ­väljaks. ­Jaluse­ kohal­ on­ kolm­ kuuske.­­Lipu­
laiuse ­ja ­pikkuse­ suhe ­on­ 1:1,­ normaalsuurus­
105x105­cm.

 

Selgitus:­ Jalus ­sümboliseerib ­valla ­järvi ­ja ­jõgesid­
ning ­kuppelmaastiku. ­Kuused­ viitavad­
metsarohkusele. ­Roheline ­tähendab ­ilusat­ loodust­
ja­ sinine ­veerohkust.­ Valge ­puhtust ­ja ­uut ­algust.­