Rõuge valla jäätmejaam

Hoiame koduvalla puhtana!

 

Rõuge jäätmejaam Rõuge katlamaja juures on avatud teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kell 8.00 – 16.00. Teisipäeval ja neljapäeval palume jäätmetevedu kokku leppida operaatoriga (tel. 55601366). Jäätmejaam on mõeldud jäätmete liigiti kogumiseks.

 

Jäätmejaamas saavad valla elanikud tasuta ära anda:

 • Ehitusjäätmed (kivid, keraamika, san.tehnika, penoplast, puit, klaas jne)
 • Suuregabariidilised jäätmed (mööbel)
 • Elektri ja elektroonikaseadmed (külmikud, televiisorid, pesumasinad, pliidid, arvutid, raadiod, föönid, jne)
 • Plast- ja klaaspakend
 • Paber (läikiv mittepõlev näit. kataloogid)
 • Vanad rehvid
 • Metall
 • Puit

Jäätmejaamas asub ka ohtlike jäätmete kogumisekonteiner, kuhu saab ära anda:

 • Akud, patareid
 • Ravimid, kemikaalid, mürgid
 • Värvi ja laki jäätmed, saastunud pakend
 • Luminofoorvalgustite torud
 • Õlijäätmed

 

Informatsiooni jäätmemajanduse korralduse, jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge Vallavalitsusest tel. 785 9322 (Jaanus Tanilsoo).

Vastu võetakse ainult kodumajapidamistest pärit jäätmeid. Vastu ei võeta ettevõtluse (majutus, toitlustus, põllumajandus, auto remont jt tegevused) käigus tekkinud jäätmeid, samuti ei võeta vastu segaolmejäätmeid.

NB! Eterniidijäätmete vastuvõtu plaanime taastada septembris 2016. 

 

Rõuge valla elanikele on jäätmete üleandmine tasuta! Haanja valla elanikud saavad Rõuge jäätmejaama tasuta tuua suurjäätmeid ning peatselt ka eterniidijäätmeid!