Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamine ja kaasajastamine

Projektiga korrastatakse, taastatakse ja kaasajastatakse Haanja Looduspargis Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi taristut. Suureneb objekti loodushariduslik väärtus ning atraktiivsus rekreatiivse paigana nii kohalike kui külastavate inimeste silmis.
 
Projekti toel rekonstrueeritakse umbes 250 meetrit matkarada, rajatakse Ööbikuorgu sisenemiseks värav, paigaldatakse 6 panoraamvaadet Ööbikuoru vaatetorni ja kiige juurde, ehitatakse väike puitsild ning rauakaevu juurde viiv trepp, paigaldatakse 6 komplekti laudu ja istepinke ning kogu ala reljeefne kaart, 7 puidust viidapuud ja 17 erineva suurusega infotahvlit.
 
Projekti kogumaksumus on 22 829,00 eurot. Selle teostamist finantseerivad Ühtekuuluvusfond ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
Ühtekuuluvusfond toetab projekti elluviimist 19 404,65 euroga (85% projekti kogueelarvest).
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus moodustab 15% projekti kogueelarvest, so 3424,35 eurot.
 
Projekti tegevusi alustatakse 1. augustil 2015 ja projekt lõpeb 31. juunil 2016.