Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallavolikogu võttis 17. aprillil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra (Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord). Siiani olid viies eelnevas vallas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks erinevad korrad, vastu võetud kord ühtlustas ühinenud valdades kehtinud korrad.  Mittetulundustegevuste toetuse andmise kord sätestab Rõuge valla eelarvevahenditest mittetulundustegevusteks ette nähtud toetuse eesmärgi ja liigid, toetuse taotluste esitamise, menetlemise, aruandluse ning kontrolli ja järelevalve korra.

Toetust saavad taotleda Rõuge vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus ja seltsingud ning füüsilised isikud. Korra alusel on võimalik taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise toetust, ürituste korraldamise toetust, stipendiumi ja esindustoetust. Toetuse taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas hiljemalt 28. veebruaril ja 31. augustil. Käesoleval aastal on esimene taotlemise tähtaeg 15. mai 2018. Taotlused esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil. Varasemalt Rõuge Vallavalitsusele esitatud taotlused lähevad menetlusse varasemate kordade ja taotlusvormide alusel, seega juba esitatud taotlusi ümber tegema ei pea. Taotlusi menetleb Rõuge Vallavalitsus. Kutsume üles taotlusvoorus osalema!