Lumetõrje

Lumetõrje talveperioodil

2015/2016. aasta talvel tegelevad Rõuge vallas lumetõrje-töödega järgmised ettevõtted ja traktoristid:

1. Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Utesuu, Tallima. Tsutsu ja Liivakupalu külad – Alertis OÜ, telefon 5193 7470 (Urmo Viiberg)

2. Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Ilmsuu, Nursi, Hansi, Kaku ja Pugestu külad – telefon 5330 0155 (Jüri Pruus).

3. Nursi, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu, Riitsilla ja Viliksaare külad – Puupää OÜ, telefon 5662 6776 (Riho Ruusamäe).

4. Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita, Pärlijõe ja Vanamõisa külad – FIE Rain Pettai,  telefon 522 0453.

5. Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomeoru , Viitina,  Soemõisa ja Kavõldi külad –  Ratsar OÜ, telefon 5611 1514 (Arvi Vogt).

6 Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Karba ja Pulli külad – Sulevimägi OÜ, telefon 5391 9450 (Elar Kutsar).

7. Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri ja Võru mnt piirkond –  Eesti Teed AS, telefon 5307 9449 (kuni 31.12.2015 Rait Reiman).

8. Rõuge alevik, Väiku-Ruuga, Handimiku, Hinu, Muhkamõtsa, Matsi, Ruuksu ja Hurda külad – Rõuge Vallavalitsus, telefon 5190 5877 (Uno Orgla).

Valla poolt pakutav lumetõrjeteenus on mõeldud kohalike ning erateede lahti lükkamiseks. Hoovide puhastamine on iga maaomaniku ülesanne. Lumetõrjel on suureks abiks, kui teele langenud ja kaardunud puud on kõrvaldatud ning tee asukoht, truubid ja ülesõidukohad eelnevalt märgitud. Kui vajalik, võiks maha märkida talitee asukoha.

Eratee lumetõrjeteenuse vajadusest teavitamiseks palume  tasuda 13 eurot Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele EE231010402006965009 (SEB) või EE662200221019920141 (Swedbank). Maksta saab ka sularahas vallamajas ja valla raamatukogudes.

Lumetõrjetöid korraldab abivallavanem Olev Mõttus, täiendav info telefonil 505 3143, 785 9322.