Kommunikatsioonispetsialist

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  kommunikatsioonispetsialisti ametikohale

 

Kommunikatsioonispetsialisti põhiülesanneteks on  Rõuge valla ajalehe ja infolehe väljaandmise korraldamine, Rõuge valla veebilehe sisu ja  sotsiaalmeedia kanalite haldamine, avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine.

Ametijuhend

Nõudmised kandidaadile             

 • Keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
 • kommunikatsioonivaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõimet, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires,  kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas;
 • töökogemus avalikus teenistuses (riigiasutus või kohalik omavalitsus)  

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 28. märtsiks 2018. a  Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

 

Kontaktisik: arendusosakonna juhataja Aira Udras, tel 5388 4943