Jäätmealased projektid

    KIKi projekt "Rõuge valla elanike jäätmekäitlusalase teadlikkuse tõstmine"

 

    Projekti käigus tõsteti Rõuge valla elanike jäätmekäitlusalast teadlikkust läbi aktiivse tegevuse, korraldati jäätmepäev ja viidi läbi vanapaberi kougumiskampaania lastele. Koostati ja trükiti jäätmekäitlusalane voldik.

    Voldik "Rõuge valla jäätmekäitlus"
    1. külg
    2. külg

 

    Pildid jäätmepäevast (30.04.2011)
    Vanapaberi kogumiskampaania tulemused