Hanked ja konkursid 2018

HANKETEADE 2/2018
 

Hanke nimetus: Mõniste muuseumi parkla ehitus
Ehitustööde hange
Hanke liik: väikehange
Kontaktisik: Jane Liiv; majandus@rauge.ee; 5328 4004
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.02.2018 kell 10.00

 
HANKETEADE 1/2018
 
Hanke nimetus: Rogosi mõisapargi rekonstrueerimise I etapp
Ehitustööde hange
Hanke liik: Lihthange (e-hankemenetlus)
Kontaktisik: Jane Liiv; majandus@rauge.ee; 5328 4004
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.01.2018 kell 10.00