Hanked ja konkursid 2018

HANKETEADE 4/2018

Hanke nimetus: Krabi tänavavalgustuse I etapi rajamine koos projekteerimistöödega
Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus, raugehaldus@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.04.2018 kell 14.00

 

HANKETEADE 3/2018

Rõuge Vallavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema 2018/2019 aasta valla hoonete küttepuudega
varustamise hankel. Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse.
 
Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:
Viitina külakeskus − 120 rm (ruumimeetrit) Viitina mõisakeskus, Viitina küla
Rõuge rahvamaja − 100 rm; Metsa tn 1, Rõuge alevik
Nursi külakeskus − 50 rm; Nursi koolimaa, Nursi küla
Misso sotsiaalkeskus − 70 rm; Riia mnt 47, Misso alevik
Haanja teenuskeskus − 40 rm; Võru tee 15, Haanja küla
Haanja Rahvamaja − 55 rm; Võru tee 13, Haanja küla
Haanja raamatukogu − 15 rm (L=70 cm!), Võru tee 13, Haanja küla
Haanja noortemaja − 10 rm; Võru tee 11, Haanja küla
 
Küttepuu peab olema lõhutud, valdavalt 50 cm pikkune (välja arvatud Haanja raamatukogu), kvaliteetne ja ilma pehme mädanikuta.
Tarneaeg hiljemalt 21.06.2018.
Küttepuude pakkumise hind koos kohale toomisega esitada objektide lõikes (vajaliku küttepuu
koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama kõiki makse.
 
Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 30. aprilliks kella 14.00 Rõuge
vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201, varustatuna märgusõnaga
"Küttepuude hange" või edastada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@rauge.ee.
 
Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud
pakkumiste hinnast.
Info telefonil 505 3143 (Olev Mõttus)
 
 
HANKETEADE 2/2018
 

Hanke nimetus: Mõniste muuseumi parkla ehitus
Ehitustööde hange
Hanke liik: väikehange
Kontaktisik: Jane Liiv; majandus@rauge.ee; 5328 4004
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.02.2018 kell 10.00

 
HANKETEADE 1/2018
 
Hanke nimetus: Rogosi mõisapargi rekonstrueerimise I etapp
Ehitustööde hange
Hanke liik: Lihthange (e-hankemenetlus)
Kontaktisik: Jane Liiv; majandus@rauge.ee; 5328 4004
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.01.2018 kell 10.00