Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi taotlused on oodatud alates 9. aprillist! Kuni suve alguseni (11. juunini) saavad kõik hajaasustuses elavad inimesed taas esitada taotlusi erinevateks elu-olu...

Teade Nursipalu harjutusväljaku kasutamisest

Hea Rõuge valla elanik, Kooskõlastatult Rõuge Vallavalitsusega kasutab 30.03.2018 kell 13.00 - 17.00 ja 31.03 - 01.04.2018 kell 03.00-08.00 Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaad Nursipalu...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 06.04.2018

Rõuge Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 6. aprillil kell 14.00 Haanja noortemajas   Päevakord: 1. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist...

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2018 Mõniste koolimajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2018 kell 15.00 Mõniste koolimajas Kuutsi külas   Päevakorra projekt: 1. Eesti-Läti programmi projekti „Green Railway" omaosaluse...

Rõuge valla kohalikel teedel liikluse sulgemine

  Alates 29. märtsist 2018. a on kõik Rõuge valla kohalikud teed seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega ajutiselt üle 8 tonni massiga veokitele liiklemiseks...

Huvihariduse taotluste esitamise tähtaeg 16. aprillil

Rõuge Vallavolikogu poolt 1.märtsil 2018 vastu võetud huvihariduse- ja tegevuse kord on kehtiv ja taotluste esitamise tähtaeg käesoleval aastal on 16. aprill ja 15. oktoober. Viide korrale...

Volikogu revisjonikomisjoni koosolek 26.03.2018

Volikogu revisjonikoosoleku koosolek toimub esmaspäeval, 26. märtsil 2018 kell 15.00 Andri-Peedo talus   Päevakord: 1. Kitsetallede eluoluga tutvumine ​2. 2017. aasta revisjoni...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 20.03.2018

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 20. märtsil kell 15.00 Rõuge vallamajas. Koosoleku päevakord: 1. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord Ettekandja arendusosakonna juhataja...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 21.03.2018

Rõuge vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 21. märtsil kell 15.00 Rõuge vallamajas.  Päevakorras: 1. Rõuge alevikus kortermajade detailplaneeringu...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 19.03.2018

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 19. märtsil kell 16.30 Rõuge Põhikooli energiaklassis Päevakord: 1. 2018. a sotsiaalvaldkonna eelarve Ettekandja...

MTÜ Piiriveere Liider korraldab LEADER toetuste projektide kirjutamise koolituspäeva

Aeg: 22. märts 2018 algusega kell 10.00 kuni orienteeruvalt 15.00 Koht: Obinitsa külakeskuse väike saal Koolitus on mõeldud ennekõike...

Soov rentida ruumi erinevate iluteenuste pakkumisteks Rõuge alevikku

Pakutavad iluteenused on depilatsioon, ripsmepikendused, ripsmete ja kulmude keemiline värvimine, ripsmete keemiline koolutamine, maniküür +IBX SYSTEM, pediküür ja kõrvarõngaaugud. Ruum ei...

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimine 2018. aastal.

Vastavalt Riigihalduse ministri 21.02.2018. a määrusele nr 1.1-1/13 „Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem" on ...

Mootorsaanidel liiklemisest ja sellega seonduvatest probleemidest

Käesolev talv on olnud väga tore ja lund on piisavalt. Seetõttu on palju ka mootorsaanidel sõitjaid ja talvepäevade nautijaid. Kahjuks ei austa kõik saanimehed ja -naised reegleid, mis on...

Kutsume Teid osalema rahvusvahelises projektis Unity!

  Unity projekti eesmärgiks on tugevdada koostööd politsei ja kogukonna vahel. Projekt keskendub kogukonna parimate tegevuste kogumisele, sealt saadavate andmete analüüsile....

Töötukassa toetab ettevõtjaid, kes pakuvad tööd noortele

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele, taotleda Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust . Toetuse maksmisega soovime suurendada...

Suure Munamäe vaatetorn võtab suveperioodiks tööle torni koristaja

Suure Munamäe vaatetorn võtab suveperioodiks tööle torni koristaja. Tööaeg on 1. aprillist kuni 31. oktoobrini 2018. Lisainformatsioon telefonil 5144 675 ja...

Lahingukool korraldab Rõuge vallas taktikaharjutuse

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab 7.–8. märtsil Rõuge valla territooriumil taktikaharjutuse. Kasutatavad alad asuvad Varstu alevikus. Taktikaharjutusest võtab osa...

Pikutamisdisko Lauri Sommeriga 05.03

Pikutamisdisko on rännak muusikas ja lugudes, seekordseks teejuhiks on kirjanik, muusik, luuletaja Lauri Sommer. Lauri ise ütleb läheneva sündmuse kohta nõnda: "Lauri Sommer mängib...

Rõuge valla suure ajalehe nimekonkurss!

Lisaks kaks korda kuus ilmuvale infolehele hakkab ilmuma ka Rõuge valla oma ajaleht, mis hakkab ilmuma 4 korda aastas. Selle toimumiseks on aga vaja sellele värvikas ja piirkonda iseloomustav...
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 30