Rõuge vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

  Rõuge vallavalitsus pakub tööd TUGIISIKULE (Mõniste ja Varstu piirkond) Tugiisiku eesmärk on tuge vajavate lastega perede toetamine tegevustes ja igapäevaelus, tekkinud...

Metsameetme toetusi saab taotleda 8. juunini

Tänavu saab metsameetme toetusi taotleda 28. maist 8. juunini. Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust saavad metsaomanikud küsida järgmisteks tegevusteks: ...

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. mail 2018 Varstu Koolis

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 22. mail 2018 kell 14.00 Varstu Koolis aadressil Varstu alevik, Kooli tn 1   Päevakorra projekt: 1. MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste...

Haanja kogumispunkti eterniidikonteiner on täis

Haanja ohtlike jäätmete kogumispunkti eterniidikonteiner on täitunud, mistõttu eterniiti enam vastu ei võeta.  Lähim vastuvõtupunkt on Võru jäätmekeskuses Umbsaarel, kuhu saab jäätmeid üle...

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek 21.05.2018

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek toimub 21.05.2018 Krabi kõrtsis. Päevakord: 1. Avaldus Haanimaa kultuuriruumi kandmiseks Rõuge valda  2. Rõuge valla...

Rõuge vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek 16.05.2018

Rõuge vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek toimub16.05.2018 kell 9 Rõuge noortekeskuses. Päevakord: 1. Eelnõu "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"...

Rõuge valla Mõniste piirkonna heakorratööde hange

Rõuge vallavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema  2018. aasta Rõuge valla Mõniste piirkonna heakorratööde  hankel .  Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse.   ...

Rõuge vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 16.05.2018

Rõuge vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 16. mail kell 16.00 Metsavenna talus Vastse-Roosa külas. Koosoleku päevakord : 1. Amina taotlus...

Liikluspiirangu lõpetamine Rõuge valla kohalikel teedel

Seoses tee kandevõime paranemisega on Rõuge valla kohalikel teedel üle 8 tonni massiga veokite liikluspiirang lõppenud alates 11. maist 2018.    

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“ Rõuge vallas: esita kandidaat 28. maiks

Käesoleval aastal korraldab Eesti kodukaunistamise ühendus taas   konkursi  „ Eesti kaunis kodu 2018 " , mille parimaid autasustab Vabariigi  President...

Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek 14.05.2018

Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 14.05 kell 15 Rõuge vallamajas. Koosoleku päevakord: 1. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse...

Rõuge vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek 15.05.2018

Rõuge vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 15. mail kell 15.00  Rõuge vallamajas. Koosoleku päevakord: 1. MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed taotlus 2. Loa...

Rõuge piirkonna ohtlike jäätmete kogumisring toimub 19. mail

Rõuge vallavalitsus koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja osaühinguga BAO Ohtlikud Jäätmed korraldab 19. mail Rõuge piirkonna ohtlike jäätmete kogumisringi. Kogumisringil sõidab kaks...

Siili käigus tekkinud kahjudest tasub aegsasti teada anda

Kuni 14. maini toimub Eesti eri paigus kaitseväe ja kaitseliidu suurõppus Siil. Selle siht on harjutada koostegevust liitlasvägedega ning hinnata maakaitse lahinguvalmidust ja ajateenijatest...

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade

  Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1‑3/38 muudeti Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsust nr 1‑1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise...

Detailplaneeringu algatamise teade: Rõuge Ööbikuoru katastriüksus ja lähiala

  Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1‑3/37 algatati Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuoru (Rõuge Ööbikuorg) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering....

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 10.05.2018

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 10. mail algusega kell 16.00 Rõuge kooli energiaklassis. Päevakord: 1.       Rõuge valla arengukava...

Detailplaneeringu lõpetamise teade: Vetevana ja Alaotsa kinnistud ning nende lähiala

Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/35 lõpetati Misso vallavolikogu 19.08.2010 otsusega nr 1-3/40 Kaubi külas algatatud Vetevana ja Alaotsa kinnistute ning nende lähiala osaline...

Rõuge valla üldplaneeringu algatamise teade

Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 11.05.2018

Volikogu hariduskomisjoni koosolek toimub reedel, 11. mail 2018 kell 14.00 Rõuge Avatud Noortekeskuses, Nursi mnt 5,  Rõuge alevik.   Päevakord: 1. Varstu kooli põhimäärus 2....
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 32