« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 15. juunil 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017. a kell 16.00 Viitina külakeskuses

Päevakorra projekt:

1. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Ettekandja volikogu esimees Karel Saarna

2. Rõuge Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide määramine
Ettekandja vallasekretär Mare Tiivoja

3. Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

4. Puhasti katastriüksuse jagamisel tekkivale Tehnika tn 16 krundile hoonestusõiguse seadmine ja pakkumise väljakuulutamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

5. Rõuge valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja haridusnõunik-raamatupidaja Liili Maran

 

6. Asustusjaotuse muutmise algatamine

Ettekandja vallavanem Tiit Toots

7. Rõuge valla teehoiukava 2017–2018
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

 

8.Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

9. Mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus asutamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

10. Riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise  toetuse  kasutamise kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Maire Grosmann

11. Riigieelarvest Rõuge vallale eraldatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord

Ettekandja sotsiaalnõunik Maire Grosmann

12. Korteriomandi ost
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

13. Vallavanema info

14. Volikogu esimehe info