« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 11. oktoobril 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. oktoobril 2017. a kell 16.00 vallamajas

 

Arutusele tulevad küsimused:

1. Riigi omandisse taotletavale maatükile sihtotstarbe ja nime määramine

Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

2. Informatsioon valla vapi ja lipu osas

Ettekandja vallavanem Tiit Toots

3. Rõuge valla põhimääruse kinnitamise kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallasekretär Mare Tiivoja

4. Rõuge valla põhimääruse II lugemine ja kinnitamine

Ettekandja vallasekretär Mare Tiivoja

5. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia kinnitamine

Ettekandja arendusnõunik Jaanus Mark

6. Nursi külas Nursi koolimaa katastriüksusel asuva sauna likvideerimine ja materjali müük

Ettekandja vallavanem Tiit Toots

7. Handimiku külas Tehnika tn 16 katastriüksusele otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine

Ettekandja vallavanem Tiit Toots

8. Vallavanema info

9. Volikogu esimehe info