« Tagasi

Enerigapäev Rõuge koolis

Reedel, 1. detsembril toimub Rõuge põhikoolis energiapäev, kus osalevad õpilased Rõuge, Haanja, Alūksne, Valmiera ja Lizumsi koolidest.


Tegu on Rõuges traditsioonilise üritusega, mida korraldatakse vahelduva sagedusega juba alates aastast 2004. Erinevatest rahvusvahelistest projektidest võimendust saanud idee on enam kui kümne aastaga kasvanud üha uutele tasemetele ning käesoleval aastal toimub energiapäev üle kahe aasta taas, seekord Eesti-Läti koostööprogrammi projekti "Energiaarukas kogukond" toetusel ja suuremana kui kunagi varem.


Juba õppeaasta algusest saati on koolides projekti raames käimas energiakampaania "ENERGIAT! Kasuta arukalt. Enerģija ir prieks!" Rõuge kooli õpilased, kes on alates oktoobrist osalenud energiaringis ja seal erinevaid energiateemalisi katseid teinud, viivad energiapäeval neidsamu katseid läbi külalistele Haanja ja Läti projektipartnerite koolidest. Katsed võimaldavad õpilastel ise läbi teha ja mõelda, kui energiaarukad on meie kodused valgustid ja elektriseadmed, millele mõelda hoonete soojustust planeerides, mida peaks teadma ruumi siseõhu kvaliteedi kohta jne.


Veel tutvustavad Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperdid noortele termokaamera kasutamise võimalusi ning Tartu Eksperimentaalse Rattatehase spetsialistid näitavad kohapeal "puust ja punaselt", kust tuleb elekter ja kui palju ihurammu on tarvis, et muidu nii igapäevasena näivate seadmete elektrivajadus täita. Kohal on ka AHHAA teaduskeskus, mis viib läbi lõbusa ja hariva teadusteatri etenduse.


Energiapäeval autasustatakse ka Võru maakonna põhikoolide videokonkursi "Olen arukas energiatarbija!" võitjaid.


Energiaaruka kogukonna projekti juhtpartneri Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Antti Roose kinnitab, et energiateemale lähenemine meie järeltuleva põlvkonna kaudu ning kogu energiaaruka kogukonna projekti kampaania on positiivne ja eristuv, sellega parandatakse nii energiakäitumist kui kliimat nüüd ja kohe ning tasuta. Küll vähehaaval, aga eks suured muutused saavadki alguse väikestest sammudest.


Noorte energiateadlikkust kantakse edasi Lõuna-Eesti ja Vidzeme kodudesse, kus detsembris alustatakse kodumajapidamiste energiaseiret ja analüüsitakse perede energiakäitumist, eesmärgiga saavutada väikeinvesteeringute ja harjumuste muutmise koosmõjul vähemalt 15% energiasääst. Energiakampaaniat viiakse koolides ja kodudes läbi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti „Energiaarukas kogukond" raames Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel.