« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 28. novembril 2017 Missos

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 28. novembril 2017. a kell 16.00 Misso rahvamajas
Päevakorra projekt:
1. Rõuge valla osalemise lõpetamine/jätkamine mittetulundusühingus Setomaa Valdade Liit.
Ettekandja MTÜ Setomaa Valdade Liit esindaja
2. Vallavalitsuse liikmetelt info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta.
Ettekandjad vallavalitsuse liikmed
3. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk
4. Rõuge vallavanemale ametiauto kasutada andmine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk
5. Vallavalitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruse määramine.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
6. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
7. Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
8. Rõuge Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
9. Rõuge Vallavalitsuse palgajuhend.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
10. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013.a. otsuse nr 8 „Rõuge Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi ja palgagruppide ning hallatavate asutuste töötajate töötasujuhendi ja töötasugruppide kinnitamine" lisade 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja vallavanem Mailis Koger
11. Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk ja volikogu aseesimees Tiit Toots
12. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide (v. a arengu- ja ettevõtluskomisjoni) koosseisude kinnitamine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk
13. Rõuge Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk
14. Rõuge Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk
15. Arupärimisele vastamine.
Ettekandjad volikogu esimees Aigar Kalk ja vallavanem Mailis Koger

Volikogu otsuste eelnõud on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1007

Volikogu määruste eelnõud on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1009