« Tagasi

Liikluse piiramine Rõuge valla kohalikel teedel

Seoses ilmastikuoludest tingitud tee kandevõime langemisega keelab Rõuge Vallavalitsus 28. veebruari 2017 korraldusega nr 61 liiklusseaduse § 12 lg 1alusel Rõuge valla kohalikel teedel üle 8 tonni massiga veokite liikluse alates 3. märtsist 2017. a.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni. Korralduse mittetäitjaid karistatakse liiklusseaduses sätestatud korras.