Rõuge valla valimiskomisjoni otsused

1.Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 68 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla...

Valimisinfo

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide...

Nursi sauna müük

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nursi koolimaa katastriüksusel 69701:002:0067 asuva Nursi sauna likvideerimiseks ja materjali müügiks alghinnaga 2000 eurot. Saun tuleb...

Volikogu järgmine istung toimub 11. oktoobril 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. oktoobril 2017. a kell 16.00 vallamajas   Arutusele tulevad küsimused: 1. Riigi omandisse taotletavale maatükile sihtotstarbe ja...

Valimisinfo

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide...

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste...

Selgusid tulevase Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused

26. septembrist 2017 kuni 1.oktoobrini 2017 toimusid viies vallas uue loodava Rõuge valla sümbolite vapi ja lipu rahvaarvamuse selgitamine. Oma arvamust sai avaldada kirjalikult raamatukogudes...

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia“

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia"   Projekti eelarve 13 770,00 EUR Toetusena taotletud summa 11704,50 EUR ...

ARVAMUSE ANDMINE TULEVASE RÕUGE VALLA SÜMBOLITE – VAPI JA LIPU KOHTA

Ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühm otsustas panna avalikule väljapanekule loodava valla vapi ja lipu kavandi. Arvamust saab avaldada töö „Vesi ja maa“...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

Valimisinfo

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge vallavolikogu valimisteks esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 184 kandidaati.

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 24.08.2017

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 24. augustil kell 8.00 vallamajas Päevakord: 1. Huvitegevuse ja huvihariduse ühiskava tutvustamine 2. Jooksvad teemad...

Volikogu arengukomisjoni koosolek 23.08.2017

Volikogu arengukomisjon toimub kolmapäeval, 23. augustil kell 16.00 vallamajas. Päevakord: 1. Rõuge valla põhimääruse I lugemine 2. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 23.08.2017

Volikogu majanduskomisjon toimub kolmapäeval, 23. augustil kell 16.00 vallamajas. 1. Rõuge valla põhimääruse I lugemine 2. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu...

Keretü looduskaitseala loomist tutvustav avalik koosolek

Keskkonnaamet ootab kõiki huvilisi kolmapäeval, 23. augustil kell 15.00 Nursi koolimajja, et tutvustada Nursipalu harjutusväljale planeeritavat Keretü looduskaitseala. Moodustatav kaitseala peab...

RÕUGE on valmis!

On suur rõõm teatada, et RÕUGE nimemonument on valmis ja ootab uudistama. Monumendi avamine toimub pühapäeval, 20. augustil kell 11.30 Ööbikuoru keskuse juures.

Matsi ja Mustahamba külade nime muutmine ja avalikustamine

Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel uus vald − Rõuge vald. Seoses valdade ühinemisega tekib...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 24