« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

 

Lastekaitsespetsialisti eesmärk on valla lastekaitsetöö ja lastega perede suhtes tehtava sotsiaaltöö korraldamine ja järelevalve.
 

Ametijuhend

Oled sobib kandidaat, kui Sul on:

 • Kõrgharidus, soovitavalt lastekaitse, sotsiaaltöö, psühholoogia või pedagoogika erialal; Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • Oskus planeerida tööprotsessi ning tunned lastekaitsevaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtteid;
 • Teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudad koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • Orienteerumine õigusaktidega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • Oskus rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi ja Rõuge valla õigusakte;
 • Hea suhtlemissoskus, empaatiavõime, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • Arvuti kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiluba.
 • Ei esine „Avaliku teenistuse seaduses" sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15);

Kasuks tuleb varasem erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

 • stabiilset, samas vaheldusrikast tööd
 • erinevaid koolitusi
 • võimalusi eneseteostuseks
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • põhipuhkus 35 kalendripäeva
 • töökohta maalilises Rõuges

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel
Töökoormus: 0,5-1,0

Kandideerimiseks palume esitada CV, sooviavaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiadhiljemalt 25. juuniks 2018. a aadressil vald@rauge.ee

Lisainfo: Ave Vill (lastekaitse spetsialist) Tel 5915 1456