« Tagasi

Eesti rahvuskultuuri fondi taotlusvoor kestab 15. oktoobrini

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal.

Toetatakse:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 127-st allfondist.

Info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiab sihtasutuse veebileheküljel www.erkf.ee.