« Tagasi

Vald toetab põhikooli lõpetanud noori

 

Rõuge vallavalitsus on loonud võimaluse taotleda põhikooli lõpetamise toetust. Selle suuruseks on 50 eurot ning toetust makstakse kõigile lõpetanutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Rõuge vallas. Sealjuures on oluline juhtida tähelepanu, et toetuse saamisel ei ole oluline, kas noor on lõpetanud põhikooli Rõuge vallas tegutsevas koolis või mõne muu omavalitsuse koolis.

Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus sotsiaalosakonda kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult. Avalduse vorm on kättesaadav Rõuge valla veebilehel http://rouge.kovtp.ee/sotsiaaltoetused, valides taotlusvormide
hulgast sissetulekust sõltumatu toetuse taotluse.
Kontakt: Tiit Melts, tel 785 7340, sotsiaaljuhataja@rauge.ee.