« Tagasi

Võimalus taotleda toetust puudega isiku kodu kohandamiseks

Rõuge Vallavalitsusel on võimalik taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust puudega isikute kodude kohandamiseks vastavalt nende erivajadusele.

Toetust on võimalik saada näiteks järgmiste kohanduste jaoks (loetelu ei ole ammendav):

  • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
  • köögitoimingute  (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

Näiteid ruumide kohandamistest, mille kohta on võimalik toetust saada:

  • platvormtõstuki, laetõstuki, ukse automaatika, uksekünnise, lävepakuta ukseava, inva-WC-poti, käsipuude paigaldus;
  • kaldtee rajamine;
  • hoone välisukse ava, korteri välisukse ava, siseukse ava kohandus;
  • tualettruumi, pesemisruumi ning köögi kohandus vastavale erivajadusele.

Rõuge Vallavalitsusel on võimalik taotleda toetust kokku kuueteistkümne meie valla puudega inimese kodu kohandamiseks. Selleks, et saaksime esitada taotluse toetuse saamiseks, tuleb meil koguda andmed ja hinnata, kui palju on Rõuge vallas puudega isikuid, kelle kodud vajaksid kohandamist ja kes vastavad toetuse saamiseks esitatud tingimustele. Seetõttu palun andke oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile kuni 15.05.2018 teada kui teil, teie lähedasel, naabril või muul tuttaval Rõuge valla elanikul oleks tarvis kodu kohandada vastavalt seal kodus elava puudega isiku erivajadusele.

Lisainformatsiooni saab sotsiaalosakonna juhatajalt Tiit Meltsilt, tel 785 7340, 5377 5659 või sotsiaaljuhataja@rauge.ee.