Uudised ja teated

23.04.2018 Rõuge Vallavolikogu 17. aprilli 2018 istungil vastu võetud õigusaktid

Volikogu: 1. Täiendas Rõuge valla teeregistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja Vallamaja tänavaga (pikkus 100 m, tee nr 6970429). 2. Otsustas osaleda teiste valdade ja linnade munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises proportsionaalselt õpilaste arvuga, kes õpivad teist...  Loe edasi »

23.04.2018 Traktorite ülevaatus 2018. aastal
20.04.2018 Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
19.04.2018 Õppuse SIIL raames toimub Lõuna-Eestis sisejulgeolekuõppus
16.04.2018 Võimalus taotleda toetust puudega isiku kodu kohandamiseks
13.04.2018 Volikogu istung 17. aprillil 2018 Misso Koolis
12.04.2018 Miinipildujate laskmised
10.04.2018 Rõuge valla ja Kaitseministeeriumi esindajate kohtumine
09.04.2018 Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 11.04.2018
06.04.2018 Volikogu külaelukomisjoni koosolek 9.04.2018

Üritused vallas

16.04.2018 Jüriöö jooks Varstus

Varstu järve ääres toimub 23. aprillil kell 18.00 Jüriöö jooks  Loe edasi »

16.04.2018 Varstu kevadlaat
16.04.2018 Varstu emadepäeva kontsert
13.04.2018 Rõuge kunstmuruväljak on taas avatud!
13.04.2018 XXII ümber Vaskna järve jooks juba nädala pärast!

 

RÕUGE VALLA MEILILIST

Rõuge vald jagab erinevat informatsiooni oma kodulehel, infolehes ja Facebookis, lisaks saadetakse oma kodanikele ja teistele huvilistele regulaarselt erinevat infot meililisti kaudu.
Valla meililistiga liitumiseks saatke vabas vormis soov e-posti aadressile vald@rauge.ee ning teie aadress liidetakse valla listi kirjasaajate hulka.
Samale aadressile kirjutades saab ka meililistis olemisest loobuda.

 

 
 

 

   Kalendrid:

 

 
 

   Käimasolevad projektid: