Rõuge valla eelarve 2016

Rõuge valla eelarve 2015

https://www.riigiteataja.ee/akt/405032015034

 

Rõuge valla 2015 aasta II lisaeelarve:

https://www.riigiteataja.ee/akt/422122015043

 

Rõuge valla 2015 aasta I lisaeelarve:

https://www.riigiteataja.ee/akt/429092015031

 

Rõuge valla eelarve 2011