Ehitus ja planeerimisvaldkonnaga tegelevad ametnikud

Abivallavanem Olev Mõttus

+372 785 9322

olev@rauge.ee

 

Maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

+372 785 9322

maa@rauge.ee