Ehitus ja planeerimisvaldkonnaga tegelevad ametnikud

Planeeringu ja ehitusspetsialist

Tiina Pettai

+372 785 9322
planeering@rauge.ee