Sotsiaalosakonna ametnikud

Amet Nimi Telefon E-post
Sotsiaalnõunik Maire Grosmann +372 785 9138
+372 5330 0153
sotsiaal@rauge.ee

Lastekaitse spetsialist
(0,5 ametikohaga)

Merle Piiskop +372 785 9138
+372 510 4911
merle@rauge.ee
Avahooldustöötaja Kristel Kõlli +372 5804 8396 kristel@rauge.ee